Bilder på forskningsinfrastruktur: SciLifeLab på Uppsala universitet; Humanistlaboratoriets LARM-studio på Lunds unviersitet; Tandemlab Uppsala universitet.

SESAM är ett samverkansprojekt

Projektet verkar för att ta fram modeller som underlättar för lärosäten och institut att öppna upp Sveriges labbinfrastrukturer så att fler kan använda mer.

Senast uppdaterad: 2022-11-16