SESAM logotyp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägledning och handledning till nya förordningen om avgifter för forskningsinfrastruktur

Nu har SESAM publicerat en vägledning och en kompletterande handledning som stöd i användningen av förordningen om avgifter för forskningsinfrastruktur.

I oktober 2022 infördes en förordning som är av vikt för svenska lärosäten som har forskningsinfrastruktur (SFS2022:1378). Förordningen innehåller bestämmelser om uttag av avgifter för användning av forskningsinfrastruktur som tillhandahålls av universitet och högskolor med staten som huvudman. Förordningen bygger på en rapport från Ekonomistyrningsverket (ESV) som publicerades i februari 2020.

För att underlätta arbete med att använda förordningen vid Sveriges lärosäten och att i mesta möjliga mån ha en samsyn om vad förordningen innebär, har SESAM-projektet arbetat med att ta fram en djupgående vägledning till förordningen. Arbetet har gjorts inom ramen för SESAMs arbetspaket 3, under ledning av Stockholms universitet. Som komplement har också en sammanfattande handledning tagits fram.

Vi är nu glada över att både vägledning och handledning har färdigställts och kan användas vid svenska lärosäten men också av andra som är nyfikna på vad förordningen innebär.

Kontakt

  • Har du frågor eller vill komma i kontakt
  • med oss?

    Hör av dig till Karin Önneby,
    Uppsala universitet
    karin.onneby@uu.se

Om oss

Uppsala universitet är värd för SESAM


Innovation Hub, Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38,
Uppsala