SESAM logotyp

SESAMs mål

Robusta och transparenta beslutsprocesser för tillgänglighet

Det finns olika sätt för externa aktörer att få tillgång till forskningsinfrastrukturer, men det är inte alltid lätt för värdorganisationen att bedöma, hantera och prioritera mellan olika typer av förfrågningar. För användare av labbinfrastrukturer är det inte alltid transparent hur och under vilka förutsättningar en labinfrastruktur kan nyttjas. Det regelverk som finns är otydligt och tolkas inte alltid lika. Projektet syftar till att ta fram modeller för att underlätta och tydliggöra hanteringen av detta, bl.a. hur olika typer av förfrågningar kan klassificeras och vad det har för effekter på avtalsform, kostnad etc.

Ikon robusta och transparenta beslutsprocesser för tillgänglighet

Det finns flera regelverk som en labbinfrastruktur behöver ta ställning till för att ta fram sin prissättning, så som exempelvis statsstöds- och konkurrensregelverk samt avgifts-förordningen. Dessutom tillämpas olika modeller beroende av karaktär på nyttjande. Sammantaget kan det vara svårt och snårigt att ta fram en korrekt prissättning. I projektet avser vi ta fram modeller och praxis för att underlätta för universitet och institut att anpassa sin prissättning till olika situationer samt öka transparens för externa användare om hur priset sätts.

Ikon korrekt prissättning

Att hantera data och sekretessfrågor på ett säkert och korrekt sätt är viktigt, både för labbinfrastrukturens värd och användare. Även här finns regelverk och förutsättningar såsom exempelvis offentlighetsprincipen och lärarundantag som kan göra det utmanande till exempelvis vid avtalsskrivning. SESAM-projektet kommer att jobba med frågorna och ta fram praxis och rekommendationer.

Ikon tydlig hantering av sekretess

Ibland behöver personer som inte är anställda i den labbinfrastruktur som man hyr in sig på finnas på plats och använda utrustningen. Då behövs rutiner för att hantera de risker som kan uppkomma i förhållande till t ex arbetsmiljö- och försäkringsfrågor. SESAM-projektet ska ta fram riktlinjer för detta och dela goda exempel på hur dessa utmaningar har kunnat lösas.

Ikon säker tillgång

Kontakt

  • Har du frågor eller vill komma i kontakt
  • med oss?

    Hör av dig till Karin Önneby,
    Uppsala universitet
    karin.onneby@uu.se

Om oss

Uppsala universitet är värd för SESAM


Innovation Hub, Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38,
Uppsala