SESAM logotyp

Det är vi som är SESAM

Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och forskningsinstitutet RISE är de parter som ansvarar för projektets genomförande. Ytterligare ett antal lärosäten ingår i projektet och samtliga deltar med interna resurser i form av kompetenser inom projektledning, juridik, infrastrukturfrågor vid lärosäten, kunskap i policyfrågor och universitetsbaserad administration samt kommunikation.

_________________________________________________________

 

Logotyp Chalmers
Logotyp Göteborgs universitet
Logotyp Högskolan i Dalarna
Logotyp Högskolan i Gävle
Logotyp Karolinka institutet
Logotyp KTH
Logotyp Linköpings universitet
Logotyp Luleå tekniska universitet
Logotyp Lunds universitet
Logotyp RISE
Logotyp SLU
Logotyp Stockholms universitet
Logotyp Umeå universitet
Logotyp Uppsala universitet

Kontakt

  • Har du frågor eller vill komma i kontakt
  • med oss?

    Hör av dig till Karin Önneby,
    Uppsala universitet
    karin.onneby@uu.se

Om oss

Uppsala universitet är värd för SESAM


Innovation Hub, Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38,
Uppsala