SESAM logotyp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund

För att kunna utföra förstklassig forskning behövs förstklassig utrustning och faciliteter. Stora belopp investeras årligen i forskningsinfrastruktur i Sverige, bland annat i form av experimentell utrustning, resurser och tjänster. SESAM-projektet vill ta fram modeller som underlättar för lärosäten och institut att öppna upp Sveriges labbinfrastrukturer så att fler kan använda mer – inte bara andra lärosäten och forskningsinstitut utan också näringslivet.

Svenska lärosäten och forskningsinstitut står värd för flera nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som man investerat – och fortsatt investerar – miljardbelopp i att utveckla och driva. Många av dessa forskningsinfrastrukturer är specifika och unika och ett ökat och breddat nyttjande av dessa avancerade forskningsmiljöer öppnar dörrarna för att ytterligare stärka Sverige som forsknings- och innovationsland.

Projektets vision är att samla huvudparten av de lärosäten och forskningsinstitut i Sverige som har och vill ha en öppen labbinfrastruktur för forskning för att försöka få till en enad, rättsenlig och funktionell praxis för att bättre kunna tillgängliggöra den infrastruktur som finns.

Med labbinfrastruktur avses laboratoriebaserad infrastruktur av relevans för eller som delvis relaterar till material-, ingenjörs- och livsvetenskaper. Även de infrastrukturer som ingår i EU:s definition av s.k. technology infrastructures omfattas. En avgränsning som görs för livsvetenskaper är dock biobanker och register med humandata samt beräkningsinfrastruktur. Med öppen labbinfrastruktur avses i det här projektet den labbinfrastruktur som är öppen för externa användare.

Kontakt

  • Har du frågor eller vill komma i kontakt
  • med oss?

    Hör av dig till Karin Önneby,
    Uppsala universitet
    karin.onneby@uu.se

Om oss

Uppsala universitet är värd för SESAM


Innovation Hub, Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38,
Uppsala