Projektets faser

Projektets arbetspaket

Projektet är indelat i sex olika arbetspaket (AP) och tack vare att arbetspaketen överlappar varandra möjliggörs ett flexibelt arbetssätt.

Arbetspaket 1: Projektledning

Tidsperiod: Hela projektet
Leds av: Uppsala universitet

Arbetspaket 1 innefattar koordinering av projektets arbetspaket, aktiviteter och budget och leds av Uppsala universitet.  

Arbetspaket 2: Kartläggning och behovsinventering

Tidsperiod: jan 2022 – juni 2023
Leds av: Lunds universitet

Under arbetspaket 2 genomförs en strukturerad kartläggning av de utmaningar och behov som finns kopplat till tillgängliggörande hos labbinfrastrukturer vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. AP2 leds av Lunds universitet och ansvarar bland annat för att sammanställa en lista över relevant labbinfrastruktur hos de lärosäten och institut som ingår i projektet samt för att kartlägga och identifiera behov och utmaningar hos dem som använder eller vill använda dessa labbinfrastrukturer.

För dig som vill bidra till behovsinventeringen och är verksam inom labbinfrastrukturer vid svenska lärosäten och forskningsinstitut hittar du enkäten här. 

För dig som vill bidra till behovsinventeringen och är extern användare av labbinfrastrukturer vid svenska lärosäten och forskningsinstitut hittar du den enkäten här. 

Arbetspaket 3: Samverkansformer och modeller för tillgängliggörande

Tidsperiod: juli 2022 – december 2023 
Leds av: Stockholms universitet

I arbetspaket 3 görs en översyn av juridiska och administrativa frågor runt tillgängliggörande av labbinfrastruktur. AP3 leds av Stockholms universitet och ansvarar bland annat för att identifiera samverkansformer och ta fram lösningar för hinder som kartlagts i AP2.

Arbetspaket 4: Utbud och konkurrensfrågor

Tidsperiod: juli 2022 – december 2023
Leds av: RISE

I arbetspaket 4 utvecklas rekommendationer kopplat till prissättning, utbud och konkurrens samt tillgänglighetskriterier. Arbetspaketet leds av RISE och syftar till att ta fram lösningar och modeller som är både rättsenliga och funktionella baserat på utmaningar som framkommit i AP2.

Arbetspaket 5: Humanresursfrågor

Tidsperiod: juli 2022 – december 2023
Leds av: Lunds universitet

Arbetspaket 5 fokuserar på att ta fram rekommendationer avseende risker, försäkringar och arbetsmiljö. Arbetspaketet leds av Lunds universitet och syftar till att hantera situationer när personal från externa organisationer går in operativt och arbetar i en labbinfrastruktur.  

Arbetspaket 6: Implementering

Tidsperiod: januari 2023 – december 2024
Leds av: Lunds universitet

Arbetspaket 6 leds av Lunds universitet och här kommer insatser göras för att öka kännedom om den praxis som tas fram samt stimulera till implementering av rekommendationerna. Paketering och kommunikation av resultaten till olika målgrupper är en viktig del av detta arbetspaket.

Senast uppdaterad: 2024-01-31