SciLifeLab, Uppsala universitet

SESAM

SESAM står för SvEnsk SAMverkan för tillgång till labbinfrastruktur. SESAM-projektet får finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova.

Om SESAM

Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och forskningsinstitutet RISE är de parter som får finansiering från Vinnova och som ansvarar för projektets genomförande. Ytterligare ett antal lärosäten ingår i projektet och samtliga deltar med interna resurser i form av kompetenser inom projektledning, juridik, infrastrukturfrågor vid lärosäten, kunskap i policyfrågor och universitetsbaserad administration samt kommunikation.

Det är vi som är SESAM

 • Chalmers
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Karolinska Institutet (KI)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds univeristet
 • RISE
 • Stockholms universitet
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet

SESAMS styrgrupp

Kristina Edström, ordförande
Uppsala universitet

Anders Karlhede
Stockholms universitet

Viktor Öwall 
Lunds universitet

Monica Ringvik 
RISE

Senast uppdaterad: 2022-12-27