Vägledning och handledning till nya förordningen om avgifter för forskningsinfrastruktur

2023-06-15

Nu har SESAM publicerat en vägledning och en kompletterande handledning som stöd i användningen av förordningen om avgifter för forskningsinfrastruktur

I oktober 2022 infördes en förordning som är av vikt för svenska lärosäten som har forskningsinfrastruktur (SFS2022:1378). Förordningen innehåller bestämmelser om uttag av avgifter för användning av forskningsinfrastruktur som tillhandahålls av universitet och högskolor med staten som huvudman. Förordningen bygger på en rapport från Ekonomistyrningsverket (ESV) som publicerades i februari 2020.

För att underlätta arbete med att använda förordningen vid Sveriges lärosäten och att i mesta möjliga mån ha en samsyn om vad förordningen innebär, har SESAM-projektet arbetat med att ta fram en djupgående vägledning till förordningen. Arbetet har gjorts inom ramen för SESAMs arbetspaket 3, under ledning av Stockholms universitet. Som komplement har också en sammanfattande handledning tagits fram.

Vi är nu glada över att både vägledning och handledning har färdigställts och kan användas vid svenska lärosäten men också av andra som är nyfikna på vad förordningen innebär.

Vägledning på svenska. 
Handledning på svenska. 
Vägledning och handledning på engelska. 

Senast uppdaterad: 2023-06-15